Productie

Naast onze handelsactiviteiten houden wij ons ook bezig met productie. Wij beschouwen dit als een
voordeel. Productieactiviteiten vergroten de productkennis en bieden ons daarnaast de kans flexibel
in te spelen op de behoeften en verwachtingen van onze relaties.

De productieactiviteiten concentreren zich enerzijds op het schonen en conditioneren van krenten
en rozijnen en anderzijds op het maken van kant en klare mixen.

Met het reinigen van krenten en rozijnen zijn we in 1996 begonnen. In de sindsdien verstreken jaren
is een grote kennis opgebouwd van methodiek en van eigenschappen van de verschillende vruchten.
We maken gebruik van de modernste technieken zoals laser en X-ray.

Wij zijn in staat krenten en rozijnen – desgewenst gemengd – te leveren op basis van iedere door
de klant gewenste specificatie. Hierbij valt te denken aan chargeverpakking (gewicht), berry count
(grootte van de vruchten) en aan de benodigde vochtpercentages.

In 2008 hebben we een professionele menginstallatie in gebruik genomen. Hiermee produceren we
op bestelling speciale mengsels van noten en zaden. Ook hier geldt dat de wens van de klant leidend
is waar het gaat om gewicht, verpakking en samenstelling.